2645071050 ΣΩΤΗΡΟ ΝΙΚΙΑΝΑΣ, Λευκάδας ilias-manolitsis@hotmail.gr